Przejdź do treści

Robiąc zakupy, produkujemy śmieci. Zamawiając catering dietetyczny – również. W Boxach Szczęścia mamy świadomość, jak ważna jest segregacja odpadów i mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: to jest naprawdę proste! Przeczytaj dlaczego oraz jak efektywnie dbać o środowisko.

 

Selekcjonowanie odpadów jest kluczowym elementem zrównoważonego gospodarowania odpadami. Przyczynia się do ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i promowania postaw proekologicznych w społeczeństwie.

 

boxy szczęścia 1

 

Recykling i odzyskiwanie surowców

Poprzez selektywne zbieranie odpadów można oddzielić różne rodzaje materiałów: szkło, papier, metal czy tworzywa sztuczne. To umożliwia efektywniejszy proces recyklingu, który pozwala na ponowne wykorzystanie surowców i ograniczenie zużycia naturalnych zasobów.

 

Ochrona środowiska

Segregacja odpadów przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci. Składowiska te, gdy są niewłaściwie zarządzane, mogą negatywnie wpływać na środowisko poprzez wycieki substancji chemicznych do gleby i wód gruntowych, emisję gazów cieplarnianych oraz inne negatywne skutki.

 

boxy szczęścia 4

 

Energia i zasoby

Recykling często wymaga znacznie mniejszej ilości energii w porównaniu do produkcji surowców z pierwotnych źródeł. Przetwarzanie recyklatów pozwala na zaoszczędzenie energii i zasobów naturalnych, co przyczynia się do bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami.

 

Odpowiedzialność społeczna

Selekcjonowanie odpadów to również wyraz odpowiedzialności społecznej. Poprzez tę praktykę społeczeństwo aktywnie uczestniczy w dbaniu o środowisko i przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu konsumpcji na planetę.

 

Ponowne wykorzystanie i unikanie marnotrawstwa

Wielu odpadów można unikać lub ponownie wykorzystać poprzez selektywne zbieranie. Na przykład produkty nadające się do ponownego użycia mogą być oddane do organizacji charytatywnych, a niektóre odpady organiczne mogą być wykorzystane do kompostowania zamiast trafiać na składowisko.

 

boxy szczęścia selekcjoowanie odpadow 2

 

Zakłady recyklingu i zatrudnienie

Rozwinięty system selektywnego zbierania odpadów przyczynia się do rozwoju zakładów przetwarzających odpady i branży recyklingu, co z kolei generuje miejsca pracy.

 

Jak właściwie segregować odpady?

Segregacja odpadów po Boxach Szczęścia jest naprawdę prosta – to tworzywo sztuczne i bioodpady. Poniżej zamieszczamy małą ściągę z wytycznymi dotyczącymi wszystkich surowców.

 1. Papier i tektura: Do pojemnika na papier wrzucaj gazety, czasopisma, katalogi, pudełka kartonowe, opakowania po produktach z papieru.
 2. Szkło: Wyrzucaj szkło do specjalnego pojemnika. Pamiętaj, aby wcześniej zmyć opakowania z resztek.
 3. Tworzywa sztuczne: Opakowania plastikowe, butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych oznaczone odpowiednimi symbolami należy wrzucać do dedykowanych pojemników. Upewnij się, że opakowania są czyste.
 4. Metal: Opakowania aluminiowe, puszki, opakowania z metalu umieszczaj w specjalnym pojemniku.
 5. Odpady organiczne (bioodpady): Resztki jedzenia, obierki warzyw, fusy z kawy i herbaty, itp. mogą być kompostowane lub wrzucane do pojemnika na bioodpady.
 6. Odpady niebezpieczne: Produkty chemiczne, baterie, świetlówki, leki i inne odpady niebezpieczne powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki. W niektórych miejscach organizowane są specjalne dni, kiedy można bezpiecznie pozbyć się tego typu odpadów.
 7. Elektronika: Sprzęt elektroniczny i elektroodpady, takie jak stare telewizory, telefony komórkowe, komputery, powinny być przekazywane do punktów zbiórki elektrośmieci.
 8. Odpady wielkogabarytowe: Meble, duże przedmioty, które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, należy oddać do punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 9. Odpady, które nie nadają się do recyklingu: Pewne odpady, takie jak chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe, folie aluminiowe, nie nadają się do recyklingu i powinny trafić do pojemnika na resztki.
 10. Resztki (zmieszane): Odpady, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, trafiają do pojemnika na odpady zmieszane.

 

boxy szczęścia 5

 

Kilka dodatkowych wskazówek:

 • Zawsze czyść opakowania przed wrzuceniem ich do pojemników, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia.
 • Przeczytaj informacje na opakowaniach dotyczące sposobu recyklingu i postępuj zgodnie z zaleceniami.
 • W przypadku wątpliwości sprawdź lokalne przepisy i wytyczne dotyczące segregacji odpadów.
Kategorie: Catering Dietetyczny,

Maj pełen słońca! MAJ19 - 19% rabatu. MAJ23 - 23% rabatu dla diet na więcej niż 31 dni.

Byle do lata? LATO - 19% rabatu. LATO23 - 23% rabatu dla diet na więcej niż 30 dni.