Przejdź do treści

Zrównoważona gospodarka odpadami wymaga współpracy całego społeczeństwa, a także odpowiedniej edukacji w celu zmiany zachowań konsumenckich. Celem jest oczywiście ochrona środowiska, zasobów naturalnych oraz przyczynienie się do długotrwałego dobrostanu społeczeństwa. Boxy Szczęścia są zdecydowanie ZA! Przeczytaj, na czym dokładnie to polega.

Zrównoważona gospodarka odpadami to podejście, które ma na celu minimalizację negatywnego wpływu ludzkiej działalności. Skuteczne zarządzanie odpadami kieruje się takimi zasadami jak:

 • boxy szczęścia REDUKCJAILOSCIODPADOWRedukcja ilości odpadów

  Zamiast skupiać się tylko na utylizacji i recyklingu, zrównoważona gospodarka odpadami kładzie nacisk na ograniczenie ilości produkowanych odpadów. To może obejmować zmniejszenie ilości opakowań, promowanie wielokrotnego użytku produktów czy też redukcję odpadów na etapie produkcji.

 • boxy szczęścia RECYKLINGRecykling

  W zrównoważonej gospodarce odpadami recykling odgrywa kluczową rolę. Odpady są zbierane i przetwarzane w surowce wtórne, co pomaga zminimalizować zużycie naturalnych zasobów i ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

 • boxy szczęścia KOMPOSTOWANIEKompostowanie

  Organiczne odpady, takie jak resztki jedzenia czy rośliny, mogą być poddane kompostowaniu, co przyczynia się do utworzenia naturalnego nawozu. Kompostowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i jednocześnie tworzy wartościowy produkt do użycia w rolnictwie.

 • boxy szczęścia ZEROWASTEOdpady zero

  Idea „zero waste” polega na maksymalnym ograniczeniu generowania odpadów poprzez projektowanie produktów i procesów w taki sposób, aby minimalizować ilość odpadów wytwarzanych na każdym etapie cyklu życia produktu.

 • boxy szczęścia EFEKTYWNEZARZADZANIEODPADAMIEfektywne zarządzanie odpadami

  Odpady, które nie mogą być zredukowane, zrecyklingowane czy skompostowane powinny być odpowiednio składowane. W zrównoważonej gospodarce odpadami istnieje świadomość potrzeby bezpiecznego i kontrolowanego składowania odpadów, aby unikać negatywnego wpływu na środowisko.

 • boxy szczęścia BOXYSZCZESCIAIEKOLOGIABoxy Szczęścia i ekologia

  Zamawiając catering dietetyczny, możesz mieć pewność, że szybko poradzisz sobie z efektywną segregacją odpadami. W dodatku dzięki rezygnacji z nieplanowanych zakupów, a także braku marnującej się żywności, zredukujesz ilość produkowanych odpadów. W naszym sklepie możesz także wybrać dostawę w ekologicznych pudełkach na Boxy.

A jeśli jeszcze wymyślisz, do czego możesz wykorzystać pudełka po Boxach Szczęścia (a takich pomysłów jest sporo!), „zero waste” będziesz mieć w małym paluszku. Do dzieła!

Gorąco? -18% z kodem: HOT18. -21% z kodem: HOT21 na zamówienia powyżej 31 dni. Nie dotyczy diety ekonomicznej